23.png

הנחיות לשהייה בגלמפינג

 


איזה כיף החופשה שלכם עוד רגע כאן! 
--------------------

הצהרה שהות בגלמפינג

1) אני מצהיר/ה שבמהלך השהות שלי ושל האורחים שלי באוהל הגלמפינג, אשמור ככל האפשר על תקינותם של מוצרי האוהל (מזרנים+סדינים, נורת לילה, תנור חימום, שטיחים, שולחן קפה). ידוע לי שבמידה של נזק האלץ לשלם את הפיצוי הנידרש לתיקון הנזק.

2) אני מצהיר/ה שקיבלתי את האוהל נקי, וכלל חפציו תקינים ועובדים ואין נזיקין

3) אני מאשר/ת שבמידה של פגיעות גוף או נפש במהלך שהותי באוהל הנ"ל אין באחריות בההפקה (סוכנות בלום) לכל פיצוי, או תביעה בשל פגיעות מסוג זה ובכלל שלי ושל האורחים שלי באוהל.